ПТ. Кемико Сурабая PT. Chemico Surabaya PT. Chemico Surabaya PT. Chemico Surabaya Công ty PT. Chemico Surabaya

   

ПТ. Компания Кемико Сурабая была создана в 2012 г. в г. Сурабая, Индонезия, в качестве филиала компании ПТ. Кемико Индонезия для продажи и дистрибуции сырья на территории Сурабаи, Семаранга и Бали. Цель компании - предоставлять наилучший сервис и поддержку клиентам.

In 2015,В 2015 г. ПТ. Кемико Сурабайя официально стала дочерней компанией группы Кемико, независимой от ПТ Кемико Индонезия. В 2016 г. компания прошла сертификацию по стандартам ISO 9001.

На сегодняшний день компания Кемико Сурабайя занимается поставкой широкого ассортимента продукции для применения в производстве косметики и бытовой химии, продуктов питания и БАД, вкусовых добавок, а также приборов для здравоохранения и косметологии. Кроме того, благодаря наличию прикладного центра Кемико Джакарта и экспертной прикладной лаборатории в головном офисе в Таиланде мы можем предоставлять клиентам технические консультации и оказывать помощь касательно применения продукции, состава продукции, образцов изделий, начальной подготовки и обучения по рекомендациям в отношении составлению рецептур.

   

PT. Chemico Surabaya was established in 2012 in Surabaya, Indonesia as a branch of PT. Kemiko Indonesia to trade and distribute raw materials covering Surabaya, Semarang and Bali territories in order to provide the best service and support to customers.

In 2015, PT. Chemico Surabaya was officially launched to be one of affiliates of Chemico group and was independent from PT Kemiko Indonesia. It was ISO 9001 certified in 2016 in Surabaya.

Currently PT. Chemico Surabaya supplies products with a full range of materials for cosmetics, home care, food and dietary supplement industries as well as health and beauty instrument. In addition, with expert application lab in headquarters, Thailand and Chemico Jakarta Application Center, we are able to provide technical advice, assistance on product application, product formulation, product samples, basic training, and guideline formulation training for customers.

   

PT. Chemico Surabaya ကို ၂၀၁၃ တြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဆူရာဘာရ ေဒသတြင္ PT. Kemiko Indonesia ၏ဌာနခြဲ တစ္ခုအျဖစ္ ဆူရာဘာရ၊ ဆမာရန္ ႏွင့္ ဘာလီေဒသမ်ားကို ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ခ်ိေပးႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ဝယ္ယူသူမ်ားအတြက္ အေကာင္းးဆံုးဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈတို႔ ေပးႏိုင္ရန္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

I၂၀၁၅တြင္ PT. Chemico Surabaya ကို Chemico Group ၏ တြဲဖက္ဌာနတစ္ခုအေနႏွင့္ တရားဝင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး PT Kemiko Indonesia လက္ေအာက္ခံမဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့သည္။ ၂၀၁၆တြင္ ISO ၉၀၀၁ လက္မွတ္ရရွိခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ PT. Chemico Surabaya သည္ အလွကုန္၊ အိမ္သံုးကုန္၊ အစားအေသာက္၊ အားေဆးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အလွအပဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ား အတြက္ ထုတ္ကုန္အမ်ိဳးအစား စံုလင္စြာ ျဖန္႔ခ်ိေပးေနသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရွိ လက္ေတြ႕အသံုးျပဳစမ္းသပ္ခန္းႏွင့္ Chemico Jakarta Application Center တို႔ရွိသည့္အတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္အသံုးျပဳပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ အကူအညီမ်ား၊ ထုတ္လုပ္ပံုမ်ား၊ ထုတ္ကုန္နမူနာမ်ား၊ အေျခခံေလ့က်င့္ ေပးမႈမ်ား ႏွင့္ ဝယ္ယူသူမ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္ပံု လမ္းညႊန္ျဖင့္ ေလ့က်င့္ေပးမႈမ်ား စသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏိုင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

   

PT. Chemico Surabaya didirikan pada tahun 2012 di Surabaya Indonesia sebagai cabang dari PT. Kemiko Indonesia untuk berdagang dan mendistribusikan bahan mentah meliputi wilayah Surabaya, Semarang dan Bali untuk memberikan layanan dan dukungan terbaik kepada pelanggan.

Pada tahun 2015, PT. Chemico Surabaya resmi diluncurkan untuk menjadi salah satu afiliasi dari Chemico Group dan independen dari PT Kemiko Indonesia. Bersertifikasi ISO 9001 pada tahun 2016.

Saat ini PT. Chemico Surabaya memasok produk dengan berbagai bahan untuk kosmetik, perawatan rumah tangga, makanan dan suplemen makanan industri serta alat kesehatan dan kecantikan. Selain itu, dengan lab aplikasi ahli di kantor pusat Thailand dan Pusat Aplikasi Chemico Jakarta, dapat memberikan saran teknis, bantuan tentang aplikasi produk, formulasi produk, sampel produk, pelatihan dasar, dan pelatihan formulasi panduan untuk pelanggan.

   

PT. Chemico Surabaya được thành lập vào năm 2012 tại Surabaya, Indonesia là một chi nhánh của PT. Kemiko Indonesia nhằm kinh doanh và phân phối nguyên liệu cho khu vực Surabaya, Semarang và cả Bali hứa hẹn mang đến dịch vụ cũng như hỗ trợ tốt nhất đến mọi khách hàng.

Năm 2015, PT. Chemico Surabaya chính thức được công nhận là một trong những chi nhánh của Tập đoàn Chemico và hoàn toàn độc lập vi71 PT. Kemiko Indonesia. Và đã được chứng nhận ISO 9001 vào năm 2016.

Hiện nay PT. Chemico Surabaya cung cấp các nguyên liệu dành cho ngành mỹ phẩm sản phẩm chăm sóc gia đình, thực phẩm, thực phẩm chức năng cũng như các thiết bị chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Hơn thế nữa, với phòng thí nghiệm chuyên sâu tại công ty mẹ, Thái Lan cùng Trung tâm thí nghiệm ứng dụng Jakarta, chúng tôi đủ khả năng tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ ứng dụng & công thức sản phẩm, mẫu thành phẩm, huấn luyện căn bản và hướng dẫn công thức cho khách hàng.